Skontaktuj się z SPU

Związek Polaków Ukrainy, Generalna Dyrekcja

01030 Kijów

ulica Ivan Franki 40-b

tel. 044-4863177

e-mail: zpu5@o2.pl

Prezes ZPU Antoni Stefanowicz